Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vår webbplats emova.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Policyn riktar sig till dig som besöker webbplatsen.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Kontakt

Som patient hos EMOVA har du möjlighet att ta kontakt via mail eller telefon. I samband med detta samlar vi in ditt namn, mailadress och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör, detta för att kunna se hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Hur behandlar vi dina patientuppgifter?

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.
Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats och för att samla in webbstatistik.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk.

Vem delar vi dina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Leg. Psykolog Christina Hänström är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller om du vill veta vilka rättigheter du har kring vår hantering av dina uppgifter är du välkommen att kontakta vår ansvarige på telefon 018 – 31 70 77 eller via mail info@emova.se.

 

EMOVA AB
Besöksadress: Kungsgatan 12, 753 32 Uppsala

Org. nummer: 559115-3860

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-07-04

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77