RELATIONELL COACHING

Jag coachar dig som är ledare/entreprenör och som önskar stärka din autenticitet och relationella medvetenhet för att uppnå hållbar framgång.

Vi människor är relaterande varelser och påverkas fysiskt och psykiskt av just kvalitén i våra relationer. Genom att stärka dina goda relationer, och hitta verksamma förhållningssätt i andra, optimerar du chanserna för fysiskt och psykiskt välbefinnande och viktig support på din livsresa.

En av de mest centrala relationer är den du har med dig själv, och när du är autentisk/sann mot sig själv, och agerar i linje med din inre röst, dina preferenser och ditt livsmål, ökar förutsättningar för dig att leva din människa fullt ut – professionellt som privat.

Coachande samtal med mig syftar till att erbjuda en varm, engagerad och tydlig atmosfär så att du t ex ska kunna:

• förstå dig själv bättre och frigöra dolda resurser
• förbättra ditt välbefinnande genom meningsfulla relationer
• sätta sunda gränser kring din person och tid
• uppnå större inre ro genom autentisk närvaro i din vardag.

Autentisk närvaro i din verksamhet innebär också andra fördelar, såsom

• ökat förtroende och lojalitet från medarbetare, kunder och samarbetspartners
• bättre differentiering på marknaden genom att du visar upp din unika personlighet
• fler meningsfulla möten som kan leda till långsiktig tillväxt och framgång.

Att förfina relaterandet gentemot dig själv och andra är därför en god investering på din resa mot hållbar framgång!

Är du redo för en relationell uppgradering? Boka ett första samtal, där vi stämmer av hur vi tillsammans kan skapa en positiv utveckling för dig och din verksamhet!

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77