EMOVA tillhandahåller handledning och utbildning till individer, grupper och verksamheter som inom sin profession strävar mot en positiv företagskultur, hållbart ledarskap samt trygga och effektiva arbetsgrupper.

Vid större uppdrag finns ett brett nätverk av olika professioner att tillgå, med kontakter inom bland annat:

  • Akademi
  • Landsting
  • Privatpraktiserande psykologer

Chefs- och grupphandledning

Vi människor behöver känna psykologisk trygghet för att utvecklas, fungera och prestera, även i vår yrkesroll. I handledning kan vi få stöd och nya perspektiv på sådant som upplevs tufft eller besvärligt i arbetssituationen så att vi kan ta oss an våra åtaganden med ökat självförtroende, empati och entusiasm. Jag erbjuder relationsfokuserad chefs- och grupphandledning till individer som önskar bibehålla och utvecklas i sin roll gentemot medarbetare, klienter eller patienter. Handledningens upplägg och innehåll skräddarsys utifrån önskemål och aktuella behov.

Välkomna att ta kontakt!

Utbildning

Kunskap om mänskligt samspel kan hjälpa oss att greppa situationer, fatta kloka beslut och skapa psykologiskt trygga miljöer där vi trivs bättre och lättare kan nå uppsatta mål. Välkommen att boka in en enskild föreläsning, en mer omfattande föreläsningsdag eller en serie skräddarsydda seminarier för att stärka kompetensen inom er verksamhet.

Exempel på teman:

  • Relationellt ledarskap
  • Psykologisk trygghet
  • Konflikthantering
  • Lärande miljöer
  • Medarbetarengagemang
  • Professionellt bemötande

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77