OM EMOVA

Företaget erbjuder professionellt stöd i samband med olika typer av relationsutveckling. Jag  åtar mig parterapier och organisationsuppdrag. Vid större uppdrag finns ett brett nätverk av olika professioner att tillgå, med kontakter inom bland annat

  • Akademi
  • Landsting
  • Privatpraktiserande psykologer

Namnet EMOVA syftar på emotionell validering, känslomässig bekräftelse, en central komponent i allt mänskligt relaterande och utvecklingsarbete.

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77