OM EMOVA

EMOVA syftar till att bidra till individens personliga växt genom relationellt arbete. Fokus ligger på att möta människan där hon är och stödja positiv utveckling framåt. Arbetet vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet samt en humanistisk människosyn och ambitionen är att stötta klienten att nå sin fulla personliga potential.

Namnet står för emotionell validering, känslomässig bekräftelse, en grundbult i tillitsfulla relationer och lärande miljöer.

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77