PERSONLIG COACHINGSESSION

Arbeta 1:1 med mig för att stärka din personliga autenticitet och relationella medvetenhet, så att du kan uppnå hållbar framgång.

Är du redo för en relationell uppgradering?

Boka 60 minuter Zoom-samtal, 2500 kr / exkl. moms.

Jag ser fram emot att prata med dig!

Christina Hänström

Chefshandledare/coach, leg. psykolog

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77