Parterapi

EMOVA finns för er som efterfrågar legitimerad psykolog med spetskompetens inom parterapi.

Har ni kanske tappat kontakten, glidit isär och känner att ni inte längre förstår varandra? Då kan parterapi hjälpa er att hitta tillbaka. Idag vet vi att vår kärleksrelation påverkar vår fysiska, psykiska och emotionella hälsa och att trygg samhörighet med vår partner ger personlig styrka och ökad förmåga till såväl självständighet som omvårdnad. Att rå om relationen är därför en god investering.

Psykolog

Ni träffar mig, Christina Hänström, legitimerad psykolog.

Christina-hanstrom-emova-parterapi-uppsala-60

”Jag har arbetat med par och relationer sedan 2008 och har genom åren haft glädjen att hjälpa många par att hitta tillbaka till varandra!”

Evidensbaserad parterapi

Jag arbetar med en evidensbaserad terapiform som heter Emotionally Focused Couple Therapy, EFT, vilket är en terapi för er som önskar:

  • Reda ut svårigheter
  • Återfå kontakt
  • Fördjupa kärleksrelationen

Metoden bygger på anknytningsteori, systemteori och humanistisk psykoterapi.

Hur går parterapin till?

Vid första tillfället formulerar vi det ni önskar arbeta med och ni introduceras i metoden. Kommer vi överens om att gå vidare brukar jag därefter träffa er i varsitt enskilt samtal och ett uppföljande gemensamt samtal innan vi beslutar oss för att påbörja terapi.

Vi arbetar först med att identifiera och bryta icke-fungerande samspelsmönster för att därefter fördjupa och stärka relationen. Arbetet sker i terapirummet och vi fokuserar både på det ni upplever som styrkor och brister i relationen. Fokus är att skapa känslomässig tillgänglighet och tillit mellan er, och min roll som terapeut är att på ett tryggt och engagerat sätt leda er genom den processen.

Metoden är strukturerad, har visat mycket goda resultat och fungerar väl på olika sorters par som fortfarande känner visst engagemang i sin relation och önskar fortsätta tillsammans*. Man kan räkna med 8 – 20 sessioner för att uppnå varaktiga förändringar, men ibland kan en längre serie samtal behövas.

 

* Vid pågående otrohet, misshandel eller missbruk rekommenderas istället annan typ av stöd.

Vad kostar det?

Kostnaden för parsamtal är 2250 kronor / 60 minuter.

Tystnadsplikt

Legitimerad psykolog har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsens lag om sekretess. Undantag från tystnadsplikten gäller i vissa särskilt angivna fall.

Hur tar vi kontakt?

Ni är varmt välkomna att ta kontakt per telefon eller mail för att boka in ett första samtal.

EMOVA finns i trivsamma lokaler i centrala Uppsala, med 10 minuters gångavstånd till centralstationen.

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77